Zelfscan Digitaal Erfgoed

Over de Zelfscan

Hoe staat jouw organisatie ervoor als het gaat om het collectioneren en beheren van digitaal erfgoed? Met de Zelfscan Digitaal Erfgoed heb je snel het antwoord. De scan bestaat uit 23 vragen en geeft praktijkgerichte adviezen. Na invulling krijg je een overzicht met aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

Voor welke organisaties?
De Zelfscan Digitaal Erfgoed is ontwikkeld voor met name kleine en middelgrote instellingen. Het is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van hoe ver je organisatie is met het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

Doel van de Zelfscan
Goede zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid zijn van groot belang bij het beheren van digitaal erfgoed. Daarom ontwikkelde het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) deze Zelfscan. De vragen zijn gebaseerd op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze strategie, die in samenwerking met diverse sectoren en het ministerie van OCW tot stand is gekomen, kent drie belangrijke uitgangspunten:

  1. Zichtbaarheid: zijn digitale collecties zichtbaar voor (potentiële) gebruikers en hoe help je hen zo goed mogelijk?
  2. Bruikbaarheid: zijn digitale collecties optimaal toegankelijk en verbonden aan andere erfgoedinformatie?
  3. Houdbaarheid: zijn digitale collecties duurzaam toegankelijk zodat ze ook op lange termijn beschikbaar blijven en goed bruikbaar zijn?

Met de Zelfscan kun je als erfgoedinstelling onderzoeken hoe goed jij aansluit bij de uitgangspunten van de nationale strategie.

De Zelfscan bestrijkt overigens niet alles dat met digitaal erfgoed te maken heeft. Zaken als financieel beheer of gebouwbeheer, het digitaliseren van erfgoedcollecties of de interne informatiehuishouding van een organisatie vallen erbuiten.

Overzicht
Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een overzicht dat laat zien waar jouw organisatie staat. De grafiek laat zien op welke punten je goed scoort en waar nog verbetering mogelijk is. Voor die laatste punten krijg je meteen een advies voor vervolgstappen. Zie hieronder een voorbeeld van zo’n grafiek en de scorepercentages:

Account aanmaken of anoniem invullen?
Je kunt de Zelfscan zonder registratie (anoniem) invullen of een account aanmaken. Het is aan te raden om je te registreren, want alleen met een account kun je de ingevulde gegevens bewaren. Dan kun je bijvoorbeeld de Zelfscan na een tijdje opnieuw invullen en zo de voortgang van je organisatie zien. Je krijgt dan ook de mogelijkheid je eigen situatie te vergelijken met andere, soortgelijke organisaties. Zonder een account kun je het overzicht downloaden en op je computer opslaan maar alle ingevulde gegevens in de Zelfscan gaan verloren. 

Door het aanmaken van een account ga je akkoord met de algemene voorwaarden, zoals beschreven in de Disclaimer. De gegevens die je invult zijn namelijk ook interessant voor het NDE. We gebruiken ze (anoniem natuurlijk) om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van digitaal erfgoed. Dat helpt ons bij het ontwikkelen van beter beleid en het geven van betere adviezen.

De Zelfscan is in september 2020 live gegaan. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kan er nog een foutje in zitten. Mocht je dus nog iets tegenkomen wat niet goed werkt, stuur dan een mail naar info@zelfscandigitaalerfgoed.nl 

Hoe zit het met de bescherming van de ingevulde gegevens?
Het Netwerk Digitaal Erfgoed gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Alleen het NDE hebben toegang tot de ingevulde antwoorden en gegevens. Derden krijgen alleen toegang tot geanonimiseerde gegevens. 

Lees voor aanvullende informatie de Disclaimer voor gebruik van de Zelfscan Digitaal Erfgoed.

Naar de scan