Zelfscan Digitaal Erfgoed

Welkom bij de Zelfscan

Hoe staat jouw organisatie ervoor als het gaat om het bewaren, beheren en toegankelijk maken van je digitaal erfgoed voor je publiek? Met de Zelfscan Digitaal Erfgoed heb je snel het antwoord. De scan bestaat uit 21 stellingen. Op basis van deze stellingen krijg je een score en tips en inspiratie om hierin stappen vooruit te zetten. Je kan de tool ook jaarlijks invullen en bekijken hoe je score verbetert. Na invulling krijg je een overzicht, een rapport dat je kunt downloaden, met jouw gegeven antwoorden.

Nieuw!

De zelfscan is in het het najaar van 2022 geheel geactualiseerd en sluit nu goed aan op het Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties en de Informatieplanner.

 

Voor welke organisaties?

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is ontwikkeld voor met name kleine en middelgrote instellingen. Het is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van hoe ver je organisatie is met het beheren en toegankelijk houden en maken van digitaal erfgoed.

Doel van de Zelfscan
Goede zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid zijn van groot belang bij het bewaren, beheren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed voor je gebruikers. Daarom ontwikkelde het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) deze Zelfscan. De basis voor de zelfscan is de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Deze strategie heeft drie belangrijke uitgangspunten:

  • Houdbaarheid: zijn digitale collecties duurzaam toegankelijk zodat ze ook op de lange termijn beschikbaar blijven
  • Bruikbaarheid: zijn digitale collecties optimaal toegankelijk en verbonden met andere erfgoedinformatie
  • Zichtbaarheid: zijn digitale collecties zichtbaar voor (potentiële) gebruikers en eenvoudig te raadplegen en te gebruiken

Met de Zelfscan kun je als erfgoedorganisatie onderzoeken hoe goed jij aansluit bij de uitgangspunten van de Nationale Strategie.

De Zelfscan bestrijkt niet alles wat met digitaal erfgoed te maken heeft. Zaken als financieel beheer, gebouwbeheer, het digitaliseren van erfgoedcollecties en de interne informatiehuishouding van een organisatie vallen erbuiten. 

 

Naar de scan