Zelfscan Digitaal Erfgoed

Colofon en contact

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is in 2020 ontwikkeld door een werkgroep binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het is een geheel herziene versie van het eerdere Toetsingsmodel Informatiehuishouding. 

Commentaar is welkom! Vragen natuurlijk ook. Stuur een e-mail aan info@zelfscandigitaalerfgoed.nl Of gebruik het onderstaande contactformulier.


Verdieping

Voor het thema Houdbaar is het Scoremodel Digitale Duurzaamheid beschikbaar, voor wie meer de diepte in wil.

Daarnaast is er de zelfevaluatietool: Digitale Maturiteit ontwikkeld door Meemoo, die met name is gericht op de cultuursector. Meemoo, Vlaams instituut voor het archief (vroeger PACKED), ontwikkelde deze tool in 2019 in opdracht van het Departement CJM.