Zelfscan Digitaal Erfgoed

Colofon en contact

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is in 2020 ontwikkeld door een werkgroep binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, gebaseerd op het eerdere Toetsingsmodel Informatiehuishouding. In het najaar van 2022 is de Zelfscan doorontwikkeld en afgestemd op de andere tools voor erfgoedorganisaties: het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties en de Informatieplanner. Commentaar is welkom! Vragen natuurlijk ook. Stuur een e-mail aan info@netwerkdigitaalerfgoed.nl . Of vraag advies aan je digitaal-erfgoed-coach.