Zelfscan Digitaal Erfgoed

Hoe werkt de Zelfscan?

Invullen in eigen tempo
Met een account kun je de Zelfscan invullen in meerdere sessies. Je gaat dan gewoon weer verder waar je gebleven was. Handig als je bijvoorbeeld een collega wilt raadplegen of de Zelfscan met meerdere mensen wilt invullen. De ingevulde gegevens blijven tussentijds bewaard. Je kunt door de tijd heen meerdere overzichten aanmaken. Kies daarom een logische naam voor je overzicht.

Uitleg van vaktermen

In de Zelfscan kom je veel vaktermen tegen (onderstreept in de tekst). Als je daar met je muis overheen beweegt, krijg je een korte uitleg van deze term te zien.

De keuzemogelijkheden die je hebt

  • Verdieping
    Na het invullen van de vragenlijst, krijg je een overzicht met adviezen om knelpunten op te lossen. Wil je die al eerder inzien? Bij elke vraag kun je meteen adviezen inzien door op de knop 'Verdieping' te klikken.
  • Notitie
    In het tekstveld onder de vragen kun je notities maken. Dat is bijvoorbeeld handig om te onthouden waarom je een bepaalde score hebt toegekend. Of om later met de aantekeningen aan de slag te gaan. Aan de hand van de notities kun je ook nagaan of je vooruitgang hebt geboekt op bepaalde punten als je de scan later nog een keer invult. De aantekeningen zijn ook zichtbaar in het overzicht.

Waardering
Bij iedere vraag geef je een score. De vijf sterren van de scoreschaal tellen elk voor twintig procent in je totaalscore.

*  0-20%: hier zijn we niet of nauwelijks mee bezig
**  20-40%: we zijn hier mee bezig, maar zitten nog in een vroeg stadium
***  40-60%: dit maakt duidelijk deel uit van ons werk, al is er nog ruimte voor verbetering
****  60-80%: we zijn hier volop mee aan de slag, dit onderdeel is cruciaal voor ons beleid
*****  80-100%: we staan heel ver in het proces, we zijn (bijna) een schoolvoorbeeld op dit vlak

Veelgestelde vragen
Knoppen werken niet of ik kan de teksten niet openklikken.
Antwoord: probeer de scan te openen in een andere browser, zoals Chrome, Firefox en Edge  (op Internet Explorer werkt de Zelfscan niet goed). Lukt het dan ook niet? Stuur dan een mail naar info@zelfscandigitaalerfgoed.nl  
Ik heb de scan doorlopen maar kan geen rapport aanmaken (de knop ‘Resultaten’ is niet zichtbaar.)
Antwoord: het is alleen mogelijk om een overzicht aan te maken wanneer alle vragen zijn beantwoord.