Zelfscan Digitaal Erfgoed

Disclaimer

Algemeen
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) verleent hierbij toegang tot de website van de Zelfscan Digitaal Erfgoed: www.zelfscandigitaalerfgoed.nl. De Zelfscan Digitaal Erfgoed noemen we meestal gewoon de Zelfscan. Op de website publiceren we teksten, afbeeldingen en andere materialen die binnen het NDE zijn opgesteld.

De Zelfscan en aansprakelijkheid
Dit zelfevaluatie-instrument hebben we met de grootste zorg ontwikkeld. Het is gebaseerd op expertise in de domeinen van het Netwerk Digitaal Erfgoed: zichtbaarheid, bruikbaarheid, houdbaarheid. Bij de aanbevelingen uit de Zelfscan moet je altijd rekening houden met omgevingsspecifieke vereisten, bijvoorbeeld (wettelijke) taken, beleid en financiering.

Wijzigingen
Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft het recht om de informatie die in de Zelfscan is gepubliceerd op elk moment te wijzigen en tijdelijk of definitief te verwijderen.

Werking van de Zelfscan Digitaal Erfgoed
Het NDE doet zijn uiterste best om de Zelfscan op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om hem met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet het NDE alles wat redelijk is om eventuele ongemakken door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische handelingen of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen worden binnengebracht. Door dergelijke onvoorziene redenen kan het NDE niet garanderen dat de toegang tot de Zelfscan op geen enkele manier wordt onderbroken of dat er nooit sprake is van hinder. Daarom kan het NDE niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, technische storingen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van toegang en/of het gebruik van de Zelfscan en daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erken en aanvaard je het recht van het NDE om de toegang tot de Zelfscan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken, onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen van technische of operationele storingen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van het NDE.

Websites van derden
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door het NDE gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. 

Persoonlijke gegevens
Het NDE garandeert dat persoonlijke en organisatiegegevens die je verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot je persoon of organisatie – strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. Het is overigens ook mogelijk de Zelfscan anoniem te gebruiken.

De Zelfscan gebruikt cookies, maar deze bevatten alleen sessiegegevens, geen persoonsgegevens.

Auteursrechten
De inhoud van www.zelfscandigitaalerfgoed.nl is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.