Zelfscan Digitaal Erfgoed

Disclaimer

Algemeen

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) verleent hierbij toegang tot de website van de Zelfscan Digitaal Erfgoed: www.zelfscandigitaalerfgoed.nl . De Zelfscan Digitaal Erfgoed noemen we meestal gewoon de Zelfscan. Op de website publiceren we teksten, afbeeldingen en andere materialen die binnen het NDE zijn opgesteld.


De Zelfscan en aansprakelijkheid

Dit zelfevaluatie-instrument hebben we met de grootste zorg ontwikkeld. Het is gebaseerd op expertise in de domeinen van het NDE: zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid. Bij de aanbevelingen uit de Zelfscan moet je altijd rekening houden met omgevingsspecifieke vereisten, bijvoorbeeld (wettelijke) taken, beleid en financiering.
De teksten in de Zelfscan worden geactualiseerd indien nodig. Wijzigingen kunnen dus voorkomen. 

Het NDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, technische storingen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van toegang en/of het gebruik van de Zelfscan en daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erken en aanvaard je het recht van het NDE om de toegang tot de Zelfscan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken, onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen van technische of operationele storingen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van het NDE.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door het NDE gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens

Het NDE garandeert dat persoonlijke en organisatiegegevens die je verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot je persoon of organisatie – strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven of verkocht. Het is overigens ook mogelijk de Zelfscan anoniem te gebruiken.

De Zelfscan gebruikt cookies, maar deze bevatten alleen sessiegegevens, bijvoorbeeld hoe lang je een pagina bekijkt, geen persoonsgegevens.

Auteursrechten

De teksten van zelfscandigitaalerfgoed.nl zijn beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.